Slovak English Hungarian German Russian

Prepravné podmienky

• Prepravované zviera musí byť označené transpondérom (mikročipom) a sprevádzané pasom, ktorý vydá veterinárny lekár poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat.

• Zviera musí mať platný cestovný pas - PET PASS

• Zviera musí mať platnú vakcináciu proti besnote - vakcinacia je platná 21-30 dní po primárnej vakcinácii. Dátum vakcinácie proti besnote nesmie byť skôr ako dátum čipovania

• Ošetrenie proti pásomniciam - Echinokokom (Echinacoccus multilocularis) Musí byť vykonané v rozmedzí 24-120h pred vstupom zvieraťa do danej krajiny a zaznamenané do pasu zvieraťa. Účinnou látkou v lieku pre odčervenie musí byť účinná látka Praziquantel.

• Zdravotná prehliadka musí byť vykonaná a zapísaná do PETpassu 0-48 hodín pred odchodom.

• TRACES musí mať každé zviera, ktoré je prepravované komerčne alebo na účel predaja, musí byť sprevádzané týmto dokumentom. Vystaví Vám ho príslušná regionálna veterinárna správa, maximálny vek formulára je 10 dní. Bez dokumentu TRACES zvieratá neprepravujeme !!!

• Doporučujeme nekŕmiť zviera v deň prepravy. Lahšia strava večer pred prepravou zníži riziko cestovnej nevoľnosti na minimum.

Nedoporučujeme a nepoužívame ŽIADNE utlmujúce pípravky !!!

Prepravca si vyhradzuje PRÁVO odmietnuť prepravu v prípade podozrenia na zlý zdravotný stav zvieraťa, prípadne by mohla preprava ohroziť jeho zdravie.

• Pred cestou prekontrolujeme všetky doklady vrátane PETPASSu , prípadné nedostatky doriešime. Disponujeme čítačkou čipov, takže si vieme Vaše zvieratko skontrolovať .